Mühendislik Hizmetlerimiz || Analog Tasarım

Analog tasarım hizmetleri kapsamında; ölçüm, otomotiv, medikal, askeri ve bilimsel uygulamalar gibi farklı sektörlere çözüm olabilecek düşük güç ve yüksek hızlı analog tasarımlar yapılmaktadır. Uygulamalarımızda analog tasarım faaliyeti çeşitli bloklara ayrılarak gerçekleştirilmektedir. Başlıca uygulamalarımız;

* Sensör Arayüzü

* Otomatik Kazanç Kontrolü

* Analog Filtre

* Koruma Devreleri

* Sinyal Oluşturma

* Spice Simülasyonları

Sensör Arayüzü

Sensör arayüzlerinde; ısıl çift, ultrasonik dönüştürücüler, manyetik indüksiyon, optik indüksiyon, elektrik alan , ön-yükseltici çıkışları vb. hassas sinyallerle çalışılmaktadır.

Otomatik Kazanç Kontrolü

Otomatik kazanç kontrolü, sinyal genliğinin 100/1000 kat gibi değerlerde değişebildiği uygulamalarda kullanmaktayız.

Analog Filtreler

Bazı sayısal tasarım uygulamalarında keskin dijital filtreler zaman alıcı hesaplamaları nedeniyle çok güç tüketmekte bu nedenle düşük güç sistemlerinde analog filtrelerle çalışabilmekteyiz.

Cihaz Koruma Blokları

En çok tercih edilen koruma blokları ; ESD koruyucuları,termal anahtarlar,RC Snubber, MOVs, GDTs, Zenerler, TVS'lerdir. Gerilim ve aşırı akım koruma uygulamalarında önem arzeden koruma blokları bir veya birden farklı topolojide kullanılarak önlem alınabilmektedir.

TOVURA olarak koruma bloklarının ne kadar önemli olduğunun bilincinde haraket emekte ve sistemlerimizi bu doğrultuda tasarlamaktayız.

Sinyal Oluşturma

Sinyal oluşturma; güç, maliyet ve izin verilen yükleme koşulları göz önünde bulundurularak istenen gerilim veya akım dalga şekline en yakın çıktıyı verecek devrenin tasarlanmasıdır.

Spice Simülasyonları

Özellikle analog tasarım hizmetlerinde olmak üzere ilgili diğer faaliyetlerde tasarım geçmeden önce farklı spice araçlarında simülasyonlar gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede tasarım sırasında karşılaşılabilecek birçok hatanın öncesinde ortaya çıkması sağlanmaktadır.