Kurumsal || Kalite Politikamız

Kalite politikamız, sunmuş olduğumuz hizmetlerde gerçekleştirdiğimiz projelerde; müşteri ve paydaş memnuniyetini yukarı seviyede tutmak, onlardan gelecek geri bildirimlerini etkin ve hızlı bir şekilde yönetmek, bu süreçlere katkı sağlamayan unsurları ortadan kaldırarak kaynakların verimli ve etkin kullanımı ile proje takvimi dahilinde teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite yönetim sistemine sahip olmaktır.

Bunun yanında ilgili standartlar doğrultusunda yürütülecek yönetimsel faaliyetlerle müşteri ve çalışan memnuniyeti temelli, ölçme ve değerlendirme süreçlerini kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak hedeflenmektedir.